Av Simon Knutsson 30 maj 2017

Under perioden 17–26 maj 2017 blev jag intervjuad via e-post av reporter Joel Kraft från nyhetssidan Läget. Intervjun resulterade i en artikel på nyhetssidan publicerad 26 maj 2017 (länk; arkiverad version). Här nedanför är alla frågor och svar från intervjun, och efter det några förtydliganden och kommentarer av mig.

Alla frågor och svar från intervjun

Vad kommer du att tillföra partiet som ny partiledare?

Mer fokus, bättre strategi, och vi kommer att synas mer. Många vet inte ens om att vi finns. När jag jobbade i privata sektorn fokuserade jag på strategier för att få organisationer att växa, och nu ska vi växa. Jag bidrar också med kompetens inom ekonomi och djuretik eftersom jag har en magisterexamen i nationalekonomi och en i filosofi.

Hur ser det kommande arbetet ut inför valet? Vilka mål har ni?

I riksdagsvalet är en viktig gräns att nå 1% av rösterna, för då fixar staten och kommunerna så att det finns valsedlar för partiet i alla vallokaler i Sverige de två nästa valen. Ett stort problem för nya partier som oss är att våra valsedlar inte finns i vallokalerna. Vi behöver betala dem själva och sedan lägga ut dem själva i vallokalerna. Det kostar mycket och det är ett stort projekt. Nu kan vi bara ordna valsedlar till en liten del av ställena där man kan rösta.

Når vi 1% har vi en mycket bättre position i nästa val, och då har vi större chans att nå en annan viktig tröskel som är 2,5% av rösterna i riksdagsvalet. Då får partiet pengar av staten, som vi kan använda för att bygga upp partiet och vara i en ännu bättre position i valet därefter. Så snart vi kan är vårt mål att nå 4% så att vi kommer in i riksdagen.

I kommunvalen siktar vi på att ta platser i flera kommuner. Dels för att kunna påverka politiskt och dels därför att partiet får pengar från kommunerna där vi har platser. Pengarna gör partiet starkare så att vi kan ta fler platser i nästa val.

Vi arbetar med att nå ut till väljare så att de vet att vi finns och vad vi står för.

Vad skulle Djurens Parti tillföra en riksdag, ett kommunfullmäktige? Varför behövs partiet?

De etablerade partierna är helt okej med extremt våld mot djur, att döda djur, och att de lider. Till exempel säger inget av de partierna att vi ska sluta att föda upp och döda miljontals djur varje år, och så länge vi gör det kommer de att fortsätta att vara djur som dödas och utsätts för extremt lidande. I en sådan produktion kommer alltid en del av djuren att ha det hemskt. Vi vill avveckla djurindustrin.

De etablerade partierna för en usel politik i många områden som påverkar djur. De har i stort sett inga ambitioner om att hjälpa individuella vilda djur. Det behövs regler för hur man får behandla fiskar, eftersom man nu får behandla fiskar nästan hur dåligt som helst. Det behövs bättre koll så att de med sällskapsdjur slutar att vanvårda och överge djuren. Och så vidare.

Vi är också det bästa partiet i klimatfrågan. Djurindustrin bidrar enormt till klimatet men de andra partierna förespråkar små eller i stort sett inga förbättringar. Vi är det bästa partiet för klimatet eftersom vi vill avskaffa djurindustrin.

Varför ska man rösta på er?

Därför att så många djur far så illa varje dag. Även om till exempel inkomstskatten är en viktig fråga så bleknar den i jämförelse med det våld och den massaker som djuren utsätts för varje dag i Sverige och utomlands. Det är världens kanske största pågående katastrof.

Det är enkelt att åtgärda en del av katastrofen, och det skulle spela stor roll för miljontals djur varje år: vi kan sluta att behandla djur som skräp och istället börja att använda befintliga metoder för att hjälpa dem.

Vi är det parti som är bäst för djuren och klimatet. Vi är också duktiga på områden som hälsa, ekonomi, jobb, IT och utbildning.

Hur arbetar ni mot ungdomar?

Vi har ett ungdomsförbund som heter ‘Djurens parti ungdom’ som har en sida på Facebook med samma namn. Vi behöver duktiga och engagerade personer som vill och kan driva ungdomsförbundet. De som är intresserade kan mejla info@djurensparti.se.

Många djurvänner är yngre och det syns i vårt parti. Vi har många unga sympatisörer. Själv är jag ganska ung, 33 år, och en medlem i partistyrelsen är 29 år. Den förre partiledaren var 23 år.

Kommer ni att starta ett ungdomsparti?

Jag antar att du menar ett ungdomsförbund. Vi har redan ett ungdomsförbund.

Kan du utveckla svaret om ert ungdomsförbund? Hur arbetar dem? Vad de gör osv.

Ungdomsförbundet var mer aktivt 2014 och 2015. År 2014 var valår och det brukar vara mer intresse för politik då. Nu är vi i en lugnare period mellan två val. Jag förväntar mig att det kommer att bli mer aktivitet i ungdomsförbundet när valet 2018 börjar närma sig.

Hur ser ni på landskapsförändringen som skulle ske om man la ner djurindustrin? De öppna fälten skulle ju ersättas av skogsmark. Enligt de agronomer som jag har pratat med så vi skulle få ett förändrat ekosystem, som vi inte vet hur det skulle påverka naturen. Hur tänker ni kring det?

För det första är landskapsförändring inget argument som fungerar som försvar av hela djurindustrin. Det allra mesta av djurindustrin har inte med fält att göra: fiske ger inte fält, nästan alla grisar lever inomhus och får inte komma ut, de allra flesta värphöns och kycklingar lever inomhus, minkar i pälsindustrin hålls inomhus i burar, och så vidare.

För det andra så behöver inte fälten ersättas av skogsmark. Om det är viktigt att fälten bevaras så kan samhället bevara dem på andra sätt än att föda upp, plåga, och döda individer.

För det tredje är det inte klart att det skulle bli värre om fält ersattes med skog och vi skulle få ett förändrat ekosystem. En förändring behöver inte innebära att det blir värre.

För det fjärde, även om fält ersattes med skog och vi skulle få ett förändrat ekosystem och det skulle vara negativt så behöver man fråga sig “hur många individer är jag beredd att föda upp, plåga, och döda för att undvika den förändringen? Finns det något annat sätt att lösa situationen på?” Som jag nämnt kan samhället bevara fält på andra sätt.

Kommer du att arbeta för att göra ungdomsförbundet mer aktivt? Du skriver att när det är valår så förväntar du dig att ungdomsförbundet kommer att bli mer aktivt. Är det ett önsketänkande eller kommer du att arbeta för att det ska bli så?

Att utveckla och göra ungdomsförbundet mer aktivt är inte något som jag som partiledare ska ägna mig åt, men det finns andra i partiet som har i uppgift att arbeta med den typen av saker. Jag vet att vi vill utveckla ungdomsförbundet. Det är hög prioritet. Som alltid är det mycket som ska göras och för lite tid, och hur aktivt ungdomsförbundet blir beror också vilka personer vi hittar som kan leda förbundet.

Hur pass viktigt är det för er att ha ett fungerande ungdomsförbund?

Det är jätteviktigt.

Vad ser du för fördelar med att ha ett aktivt ungdomsförbund?

Ungdomsförbundet kan uppmuntra unga att engagera sig politiskt. Ungdomar verkar efterfråga ett sätt att engagera sig på tillsammans med andra ungdomar. Ungdomsförbundet kan också bidra till partiet som helhet och hjälpa partiet att föra en politik som är bättre från ungas perspektiv.

Finns det inte en risk att det är svårt att ta förbundet på allvar när det endast kommer till liv vart fjärde år?

Självklart vill vi ha ett ungdomsförbund som alltid är aktivt. Jag skulle säga att det inte finns ett mönster av att vårt förbund bara är aktivt vart fjärde år. Vi har inte ens funnits i fyra år. Partiet har bara funnits sedan supervalåret 2014, och alla delar av partiet är under uppbyggnad.

På vilket sätt skulle ni bevara våra öppna fält utan betande kreatur? Vad har ni för plan för att kunna genomföra detta?

Det skulle vara missvisande att säga “såhär vill Djurens parti bevara våra öppna fält utan betande kor och liknande”. Argumentet att ha kvar djurindustrin för fältens skull är ett dåligt argument. Det första som skulle behöva göras är en riktig analys över varför det skulle bli värre på det hela taget utan att föda upp till exempel kor som betar på fälten, och det finns såvitt jag vet ingen sådan analys av fält i Sverige idag. De resonemang som förs upp handlar bara om en liten del av situationen.

Om det skulle visa sig att det är bättre att ha kvar fälten så är nästa fråga hur viktigt det är och vilka resurser det är värt att samhället lägger på fälten. Man kan tänka sig många lösningar, och de skulle behöva undersökas specifikt för fälten det rör sig om vilka lösningar som är bäst. En del av en lösning kan vara att djur som räddas från trånga utrymmen inomhus i djurindustrin behöver någonstans att vara. En annan del av en lösning är att det produceras växter på ytorna som håller fälten öppna. En annan del av en lösning är att samhället sköter om fält ungefär som vi sköter om stora gräsytor i parker idag. Det är inget svårt, tekniskt problem.

[Slut på intervjun.]

Förtydliganden och kommentarer på intervjun

Interaktionen med reportern var bra och trevlig, och jag tackar honom och Läget för att de vill skriva om oss, men det finns några saker som jag vill förtydliga och kommentera.

I artikeln står det, “I riksdagsvalet [2014] så fick partiet 4100 röster, något som partiet då var nöjda med. Nu är dock målet att få minst 1% av samtliga röster till riksdagsvalet.” Jag uttalade mig inte om huruvida vi var nöjda med resultatet 2014. Det är korrekt att ett av våra mål i riksdagsvalet 2018 är att få minst 1% av rösterna som är en viktig tröskel för att stärka oss inför framtida val, men vi har också högre mål som är värda att nämna. En annan viktig tröskel är 2,5% av rösterna i riksdagsvalet, eftersom partiet då får pengar av staten som vi kan använda för att bygga upp partiet och vara i en ännu bättre position i valet därefter. När vi kan är såklart vårt mål att nå 4% så att vi kommer in i riksdagen.

I artikeln står det också, ”Partiet har nyligen även börjat fokusera på andra områden men det är främst djuren och miljön som är det viktiga.” Jag sa inte att det främst är djuren och miljön som är det viktiga för oss, men det kanske är en acceptabel tolkning av det jag sa. Jag pratade om djuren som vår kärna, och jag framhöll att vi är det bästa partiet för klimatet.

Reportern skriver att ”partiet vill att alla ska bli vegetarianer.” Det stämmer, i betydelsen helvegetarianer (veganer).

Artikeln handlar delvis om vårt ungdomsförbund. Till exempel står det, ”År 2014 bildades även ett ungdomsförbund till Djurens Parti, något som på de senare åren har blivit mindre och mindre aktivt.” Jag sa inte att ungdomsförbundet har blivit ”mindre och mindre” aktivt. Ungdomsförbundet var mer aktivt under valåret 2014 och 2015, och har varit mindre aktivt sedan dess. Det är mer intresse för politik när det är valår.

I artikeln står det,

Trots att ungdomsförbundet har legat nere de två senaste åren så kommer inte den nye partiledaren att arbeta för att göra ungdomsförbundet mer aktivt.
– Det är inte min uppgift att arbeta med ungdomsförbundet, det finns andra i partiet som har som uppgift med den typen av saker.

Det är en tillspetsad formulering. Jag sa inte att ungdomsförbundet har “legat nere” och det är inte nedlagt. Reportern frågade mig om jag kommer att arbeta för att göra ungdomsförbundet mer aktivt, och jag svarade, ”Att utveckla och göra ungdomsförbundet mer aktivt är inte något som jag som partiledare ska ägna mig åt, men det finns andra i partiet som har i uppgift att arbeta med den typen av saker. Jag vet att vi vill utveckla ungdomsförbundet. Det är hög prioritet. Som alltid är det mycket som ska göras och för lite tid, och hur aktivt ungdomsförbundet blir beror också vilka personer vi hittar som kan leda förbundet.” Det som står efter talstrecket – är inte heller ett ordagrant citat av mig.

På det hela taget är det bra att artikeln fick med flera av våra viktiga ståndpunkter och budskap.

Intervju om Djurens parti i Läget 26 maj 2017